Vữa chịu mài mòn KALENBORN

Nhà sản xuất: Densit
Vật Liệu: Vữa Densit Wearflex
Giá: Liên hệ

Giới thiệu ngắn

Các sản phẩm Diamond đều là các hợp chất liên kết dạng vữa xi măng có thể biến đổi để phù hợp với từng phương pháp thi công: Trát bằng bay (Wearflex), đúc (Wearcast) hoặc phun (Wearspray) Tùy theo kết hợp giữa binder với từng loại kết tập gốm như thạch anh, boxite hoặc corundum mà tạo ra Densit 500, 1000, 2000 cũng nhưa KalCret-ANX, KalCret-BTX, KalCret-BNX Cung cấp sản phẩm vữa chịu mòn, chịu nhiệt của...
Tiếp nhận thông tin cập nhật về sản phẩm Vật liệu: (024) 36611999

Các sản phẩm Diamond đều là các hợp chất liên kết dạng vữa xi măng có thể biến đổi để phù hợp với từng phương pháp thi công: Trát bằng bay (Wearflex), đúc (Wearcast) hoặc phun (Wearspray)

Tùy theo kết hợp giữa binder với từng loại kết tập gốm như thạch anh, boxite hoặc corundum mà tạo ra Densit 500, 1000, 2000 cũng nhưa KalCret-ANX, KalCret-BTX, KalCret-BNX

Cung cấp sản phẩm vữa chịu mòn, chịu nhiệt của Densit,

Wearflex500 ( Thi công trát ) tương đương  với KalCret - ANX ( Thi công trát )

Wearflex1000 ( Có thi công Trát )  tương đương với KalCret - BNX ( có cả thi công trát, đúc và Phun )

Wearflex2000 , wearCast2000, WearSpray2000 tương đương với KalCret - CNX* ( vật liệu thi công bằng cách Trát, Đúc , Bao gồm cả phun )

WearFlexHT1000, WearCast HT1000 ( Vật liệu thi công trát, Đúc )  tương đương với KalCret - BTX ( vật liệu thi công bằng cách Trát, Đúc , Bao gồm cả phun )

Wearflex HT2000, WearCast HT2000 ( Vật liệu thi công trát, Đúc ) tương đương với KalCret - CTX* ( vật liệu thi công trát, đúc , Bao gồm cả phun )

Sản phẩm thông thường chịu nhiệt độ ≤ 400oC

Sản phẩm HT chịu nhiệt độ ≤1200oC

Densit® WearFlex 1000HT   

Tiêu thụ ở 25 mm

Densit® WearFlex 1000HT         68 kg/m2

Dăm thép *)                                3.1 kg/m2

Lưới neo Densit®                       1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®              0.25 l/m2

Tiêu thụ ở 40 mm

Densit® WearFlex 1000HT         109 kg/m2

Dăm thép *)                                 4.9 kg/m2

Lưới neo Densit®                         1 m2/m2

Hợp chất xử lý Densit®                0.25 l/m2

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Gia Anh ( GAC )Cung cấp giải pháp, tư vấn chuyên sâu hệ thống chống mài mòn trong công nghiệp, bằng vật liệu thép chống mòn, thép chịu nhiệt, thép hai thành phần, gốm chống mòn, vữa chống mòn, đá Basalt chống mòn,

Sản phẩm cùng loại