Đồng thanh cái Malaysia

Nhãn Hiệu:
Giá: 180.000₫
Vật Liệu:

Giới thiệu ngắn

Mổ tả sản phẩm STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng 1 4 x 20 x 3000 324.000 Thanh Call 2 4 x 20 x 4000 432.000 Thanh 3 4...
Tiếp nhận thông tin cập nhật về dự án: (024) 36611999

 Mổ tả sản phẩm

STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 4 x 20 x 3000 324.000 Thanh Call
2 4 x 20 x 4000 432.000 Thanh
3 4 x 25 x 3000 403.448 Thanh
4 4 x 25 x 4000 537.931 Thanh
5 4 x 30 x 3000 486.000 Thanh
6 4 x 30 x 4000 648.000 Thanh
7 4 x 40 x 3000 648.000 Thanh
8 4 x 40 x 4000 864.000 Thanh
9 4 x 50 x 3000 810.000 Thanh
10 4 x 50 x 4000 1.080.000 Thanh
11 5 x 15 x 3000 306.000 Thanh
12 5 x 15 x 4000 408.000 Thanh
13 5 x 20 x 3000 405.000 Thanh
14 5 x 20 x 4000 540.000 Thanh
15 5 x 25 x 3000 504.310 Thanh
16 5 x 25 x 4000 672.414 Thanh
17 5 x 30 x 3000 607.500 Thanh
18 5 x 30 x 4000 810.000 Thanh
19 5 x 40 x 4000 1.080.000 Thanh
20 5 x 50 x 3000 1.008.000 Thanh
21 5 x 50 x 4000 1.344.000 Thanh
22 5 x 60 x 3000 1.215.000 Thanh
23 5 x 60 x 4000 1.620.000 Thanh
24 5 x 80 x 3000 1.608.000 Thanh
25 5 x 80 x 4000 2.144.000 Thanh
26 5 x 100 x 3000 2.011.500 Thanh
27 5 x 100 x 4000 2.682.000 Thanh
28 6 x 20 x 3000 486.000 Thanh
29 6 x 20 x 4000 648.000 Thanh
30 6 x 25 x 3000 603.000 Thanh
31 6 x 25 x 4000 804.000 Thanh
32 6 x 30 x 3000 738.000 Thanh
33 6 x 30 x 4000 984.000 Thanh
34 6 x 40 x 4000 1.310.520 Thanh
35 6 x 50 x 3000 1.215.000 Thanh
36 6 x 50 x 4000 1.620.000 Thanh
37 6 x 60 x 3000 1.449.000 Thanh
38 6 x 60 x 4000 1.932.000 Thanh
39 6 x 80 x 3000 1.935.000 Thanh
40 6 x 80 x 4000 2.580.000 Thanh
41 6 x 100 x 3000 2.461.500 Thanh
42 6 x 100 x 4000 3.281.130 Thanh
43 6 x 200 x 4000 6.562.500 Thanh
44 8 x 20 x 3000 651.000 Thanh
45 8 x 20 x 4000 867.200 Thanh
46 8 x 25 x 3000 813.000 Thanh
47 8 x 25 x 4000 1.084.000 Thanh
48 8 x 30 x 3000 967.500 Thanh
49 8 x 30 x 4000 1.290.000 Thanh
50 8 x 40 x 3000 1.291.500 Thanh
51 8 x 40 x 4000 1.722.000 Thanh
52 8 x 50 x 3000 1.609.875 Thanh
53 8 x 50 x 4000 2.146.500 Thanh
54 8 x 60 x 3000 1.930.500 Thanh
55 8 x 60 x 4000 2.574.000 Thanh
56 8 x 80 x 3000 2.587.500 Thanh
57 8 x 80 x 4000 3.450.000 Thanh
58 8 x 100 x 3000 3.246.000 Thanh
59 8 x 100 x 4000 4.328.000 Thanh
60 10 x 20 x 3000 813.000 Thanh
61 10 x 20 x 4000 1.084.500 Thanh
62 10 x 25 x 4000 1.341.000 Thanh
63 10 x 30 x 3000 1.209.000 Thanh
64 10 x 30 x 4000 1.612.000 Thanh
65 10 x 40 x 3000 1.608.000 Thanh
66 10 x 40 x 4000 2.144.000 Thanh
67 10 x 50 x 3000 2.011.500 Thanh
68 10 x 50 x 4000 2.682.000 Thanh
69 10 x 60 x 3000 2.445.075 Thanh
70 10 x 60 x 4000 3.245.985 Thanh
71 10 x 80 x 3000 3.245.985 Thanh
72 10 x 80 x 4000 4.328.000 Thanh
73 10 x 100 x 3000 4.061.250 Thanh
74 10 x 100 x 4000 5.415.000 Thanh
75 10 x 120 x 3000 4.828.500 Thanh
76 10 x 120 x 4000 6.438.000 Thanh
77 10 x 150 x 3000 6.120.000 Thanh
78 10 x 150 x 4000 8.160.000 Thanh
79 12 x 100 x 3000 4.828.500 Thanh
80 12 x 100 x 4000 6.438.000 Thanh
81 15 x 100 x 3000 6.120.000 Thanh
82 15 x 100 x 4000 8.160.000 Thanh


Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 043.6611999

Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:

 

JIS

EN

ASTM

AS/NZ

TIS

Đồng thanh cái

3140

13601

B 187

1567

   408 –  1982 

 

Đặc tính cơ lý

Tiêu chuẩn

Độ cứng

Sức căng

Góc uốn

Dẫn điện ở 20oC

Lực kéo đứt (N/mm­­­­­­­­­2)

Độ giãn dài (%)

C1100

O

195 min

35 min

180

101 min

¼ H

215 - 275

25 min

180

101 min

½ H

245 - 315

15 min

90

101 min

H

275 min

-

-

101 min

 

 

 

Kích cỡ

Sản phẩm

Rộng (mm)

Dày (mm)

Đường kính (mm)

Thanh chữ nhật

9.53 –260

2.5 – 100

-

Thanh vuông

6.35 – 100

-

Thanh tròn và lục giác

 

4 – 100

 

Liên hệ:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: Mr Trà 043.6611999 - 094.5552288

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.