Thanh Busbar Malaysia

Nhãn Hiệu:
Giá: 180.000₫
Vật Liệu:

Giới thiệu ngắn

Thông tin chung STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Ghi chú 1 4 x 20 x 3000 313.200 Thanh 2 4 x 20 x 4000 417.600 Thanh 3 4 x 25 x...
Tiếp nhận thông tin cập nhật về dự án: (024) 36611999

Thông tin chung

STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Ghi chú
1 4 x 20 x 3000 313.200 Thanh  
2 4 x 20 x 4000 417.600 Thanh  
3 4 x 25 x 3000 390.000 Thanh  
4 4 x 25 x 4000 520.000 Thanh  
5 4 x 30 x 3000 469.800 Thanh  
6 4 x 30 x 4000 626.400 Thanh  
7 4 x 40 x 3000 626.400 Thanh  
8 4 x 40 x 4000 835.200 Thanh  
9 4 x 50 x 3000 783.000 Thanh  
10 4 x 50 x 4000 1.044.000 Thanh  
11 5 x 15 x 3000 295.800 Thanh  
12 5 x 15 x 4000 394.400 Thanh  
13 5 x 20 x 3000 391.500 Thanh  
14 5 x 20 x 4000 522.000 Thanh  
15 5 x 25 x 3000 487.500 Thanh  
16 5 x 25 x 4000 650.000 Thanh  
17 5 x 30 x 3000 587.250 Thanh  
18 5 x 30 x 4000 783.000 Thanh  
19 5 x 40 x 4000 1.044.000 Thanh  
20 5 x 50 x 3000 974.400 Thanh  
21 5 x 50 x 4000 1.299.200 Thanh  
22 5 x 60 x 3000 1.174.500 Thanh  
23 5 x 60 x 4000 1.566.000 Thanh  
24 5 x 80 x 3000 1.554.400 Thanh  
25 5 x 80 x 4000 2.072.533 Thanh  
26 5 x 100 x 3000 1.944.450 Thanh  
27 5 x 100 x 4000 2.592.600 Thanh  
28 6 x 20 x 3000 469.800 Thanh  
29 6 x 20 x 4000 626.400 Thanh  
30 6 x 25 x 3000 582.900 Thanh  
31 6 x 25 x 4000 777.200 Thanh  
32 6 x 30 x 3000 713.400 Thanh  
33 6 x 30 x 4000 951.200 Thanh  
34 6 x 40 x 4000 1.266.836 Thanh  
35 6 x 50 x 3000 1.174.500 Thanh  
36 6 x 50 x 4000 1.566.000 Thanh  
37 6 x 60 x 3000 1.400.700 Thanh  
38 6 x 60 x 4000 1.867.600 Thanh  
39 6 x 80 x 3000 1.870.500 Thanh  
40 6 x 80 x 4000 2.494.000 Thanh  
41 6 x 100 x 3000 2.379.450 Thanh  
42 6 x 100 x 4000 3.171.759 Thanh  
43 6 x 200 x 4000 6.343.750 Thanh  
44 8 x 20 x 3000 629.300 Thanh  
45 8 x 20 x 4000 838.293 Thanh  
46 8 x 25 x 3000 785.900 Thanh  
47 8 x 25 x 4000 1.047.866 Thanh  
48 8 x 30 x 3000 935.250 Thanh  
49 8 x 30 x 4000 1.247.000 Thanh  
50 8 x 40 x 3000 1.248.450 Thanh  
51 8 x 40 x 4000 1.664.600 Thanh  
52 8 x 50 x 3000 1.556.213 Thanh  
53 8 x 50 x 4000 2.074.950 Thanh  
54 8 x 60 x 3000 1.866.150 Thanh  
55 8 x 60 x 4000 2.488.200 Thanh  
56 8 x 80 x 3000 2.501.250 Thanh  
57 8 x 80 x 4000 3.335.000 Thanh  
58 8 x 100 x 3000 3.137.800 Thanh  
59 8 x 100 x 4000 4.183.733 Thanh  
60 10 x 20 x 3000 785.900 Thanh  
61 10 x 20 x 4000 1.048.350 Thanh  
62 10 x 25 x 4000 1.296.300 Thanh  
63 10 x 30 x 3000 1.168.700 Thanh  
64 10 x 30 x 4000 1.558.267 Thanh  
65 10 x 40 x 3000 1.554.400 Thanh  
66 10 x 40 x 4000 2.072.533 Thanh  
67 10 x 50 x 3000 1.944.450 Thanh  
68 10 x 50 x 4000 2.592.600 Thanh  
69 10 x 60 x 3000 2.363.573 Thanh  
70 10 x 60 x 4000 3.137.786 Thanh  
71 10 x 80 x 3000 3.137.786 Thanh  
72 10 x 80 x 4000 4.183.733 Thanh  
73 10 x 100 x 3000 3.925.875 Thanh  
74 10 x 100 x 4000 5.234.500 Thanh  
75 10 x 120 x 3000 4.667.550 Thanh  
76 10 x 120 x 4000 6.223.400 Thanh  
77 10 x 150 x 3000 5.916.000 Thanh  
78 10 x 150 x 4000 7.888.000 Thanh  
79 12 x 100 x 3000 4.667.550 Thanh  
80 12 x 100 x 4000 6.223.400 Thanh  
81 15 x 100 x 3000 5.916.000 Thanh  
82 15 x 100 x 4000 7.888.000 Thanh  


Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 043.6611999 - 094.5552288

Thông tin chi tiết

Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:

 

JIS

EN

ASTM

AS/NZ

TIS

Đồng thanh cái

3140

13601

B 187

1567

   408 –  1982 

 

Đặc tính cơ lý

Tiêu chuẩn

Độ cứng

Sức căng

Góc uốn

Dẫn điện ở 20oC

Lực kéo đứt (N/mm­­­­­­­­­2)

Độ giãn dài (%)

C1100

O

195 min

35 min

180

101 min

¼ H

215 - 275

25 min

180

101 min

½ H

245 - 315

15 min

90

101 min

H

275 min

-

-

101 min

 

Kích cỡ

Sản phẩm

Rộng (mm)

Dày (mm)

Đường kính (mm)

Thanh chữ nhật

9.53 –260

2.5 – 100

-

Thanh vuông

6.35 – 100

-

Thanh tròn và lục giác

 

4 – 100

 

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 0243.6611999 - 094.5552288

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.