Liên hệ

Văn phòng Hà Nội

     Lô 22 Dịch Vụ 3 KĐT Tây Nam Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội
     Số bưu cục: 128200
     Tel:  + 84 24 36611 999 
     Fax: + 84 24 36611 999
     Email: Trathanh@gmail.com hoặc Admin@congtygiaanh.vn
     Hotline: +84 94555 2288

Kho hàng tại Tp. Hồ Chí Minh

     72 Quang Trung, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
     Số bưu cục: 727000
     ĐT:  + 84 028 922167713
     Fax: + 84 028 922167713
     Email: Admin@congtygiaanh.vn
     Hotline: +80 914 545 8811

Khước từ: Thông số kỹ thuật và mô tả của các bài viết có thể thay đổi mà không báo trước. Công ty TNHH Đầu tư thương Mại Gia Anh cho dù là chung hay riêng không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của thông tin ở đây và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, tổn thất, thương tật hoặc sự bất tiện phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung của ấn phẩm này. Tất cả các thông tin được trình bày trong ấn phẩm này chỉ mang tính tham khảo. Mỗi thành viên của Nhóm Công ty chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với những thông tin được trình bày cũng như các thông tin này do Tập đoàn Công ty hoặc bất kỳ thành viên của chúng tôi bảo hành hoặc đại diện.

Gửi lời nhắn

Lên đầu trang