Công ty Gia Anh xin cung cấp một số tài liệu các bạn tham khảo

Dowload tài liệu kỹ thuật gia công

1. Kỹ thuật gia công hàn thép

2. Kỹ thuật gia công cắt/ Uấn thép 

3. Kỹ thuật gia công khoan lỗ thép

----------------------------------------------------------

 Dowload sản phẩm thép 

1. Tải tài liệu catalog thép XAR 400 / XAR 500

2. Tải catalog thép Vautid

3. Tải Catalog thép UPX

----------------------------------------------------------

Dowload sản phẩm Kalenborn

1. Tải Catalog KALENBORN VN

2. Tải Procho sản phẩm

3. 

 

Trân trọng cảm ơn.