Công ty Gia Anh xin cung cấp một số tài liệu các bạn tham khảo

Download tài liệu kỹ thuật gia công

1. Kỹ thuật gia công hàn thép

2. Kỹ thuật gia công cắt/ Uốn thép 

3. Kỹ thuật gia công khoan lỗ thép

----------------------------------------------------------

 Download sản phẩm thép đặc biệt

1. Tải tài liệu catalog thép XAR 400 / XAR 500

2. Tải catalog thép Vautid

3. Tải Catalog thép UPX

 

----------------------------------------------------------

Download sản phẩm Kalenborn

1. Tải Catalog KALENBORN VN

2. Tải Brochure sản phẩm

3. Giải pháp chống mài mòn xi măng Catalog kalenborn

4. Dowload Catalog KALCRET - Vật liệu chống mòn

5. Dowload catalog - Giải pháp chống mài mòn đường ống GAC

6. Dowload Sổ tay người dùng vật liệu chống mòn KALCRET 2019

-----------------------------------------------------------

Download catalog sản phẩm của GAC

1. Tải Catalog GAC - thép

2. Tải Brochure GAC - thép

Trân trọng cảm ơn.