Công ty Gia Anh xin cung cấp một số tài liệu các bạn tham khảo

-----------------------------------------------------------------------

Download catalog giải pháp chống mài mòn của GAC

1. Tải Catalog 2019 GAC - thép

2. Tải Brochure 2019 GAC - thép

3. Tải Profile 2019 GAC - thép

Download tài liệu kỹ thuật gia công

1. Kỹ thuật gia công hàn thép

2. Kỹ thuật gia công cắt/ Uốn thép 

3. Kỹ thuật gia công khoan lỗ thép

----------------------------------------------------------

 Download sản phẩm thép đặc biệt

1. Tải tài liệu catalog thép XAR 400 / XAR 500

2. Tải catalog thép Vautid

3. Tải Catalog thép UPX

 

----------------------------------------------------------

Download sản phẩm Kalenborn

1. Tải Catalog KALENBORN VN

2. Tải Brochure sản phẩm

3. Giải pháp chống mài mòn xi măng Catalog kalenborn

4. Dowload Catalog KALCRET - Vật liệu chống mòn

5. Dowload catalog - Giải pháp chống mài mòn đường ống GAC

6. Dowload Sổ tay người dùng vật liệu chống mòn KALCRET 2019

-----------------------------------------------------------

Trân trọng cảm ơn.