Đồng thanh cái Malaysia

Nhãn Hiệu:
Giá: 180.000₫
Vật Liệu:

Giới thiệu ngắn

Mổ tả sản phẩm STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng 1 4 x 20 x 3000 324.000 Thanh Call 2 4 x 20 x 4000 432.000 Thanh 3 4...
Tiếp nhận thông tin cập nhật về sản phẩm Vật liệu: (024) 36611999

 Mổ tả sản phẩm

STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Đặt hàng
1 4 x 20 x 3000 324.000 Thanh Call
2 4 x 20 x 4000 432.000 Thanh
3 4 x 25 x 3000 403.448 Thanh
4 4 x 25 x 4000 537.931 Thanh
5 4 x 30 x 3000 486.000 Thanh
6 4 x 30 x 4000 648.000 Thanh
7 4 x 40 x 3000 648.000 Thanh
8 4 x 40 x 4000 864.000 Thanh
9 4 x 50 x 3000 810.000 Thanh
10 4 x 50 x 4000 1.080.000 Thanh
11 5 x 15 x 3000 306.000 Thanh
12 5 x 15 x 4000 408.000 Thanh
13 5 x 20 x 3000 405.000 Thanh
14 5 x 20 x 4000 540.000 Thanh
15 5 x 25 x 3000 504.310 Thanh
16 5 x 25 x 4000 672.414 Thanh
17 5 x 30 x 3000 607.500 Thanh
18 5 x 30 x 4000 810.000 Thanh
19 5 x 40 x 4000 1.080.000 Thanh
20 5 x 50 x 3000 1.008.000 Thanh
21 5 x 50 x 4000 1.344.000 Thanh
22 5 x 60 x 3000 1.215.000 Thanh
23 5 x 60 x 4000 1.620.000 Thanh
24 5 x 80 x 3000 1.608.000 Thanh
25 5 x 80 x 4000 2.144.000 Thanh
26 5 x 100 x 3000 2.011.500 Thanh
27 5 x 100 x 4000 2.682.000 Thanh
28 6 x 20 x 3000 486.000 Thanh
29 6 x 20 x 4000 648.000 Thanh
30 6 x 25 x 3000 603.000 Thanh
31 6 x 25 x 4000 804.000 Thanh
32 6 x 30 x 3000 738.000 Thanh
33 6 x 30 x 4000 984.000 Thanh
34 6 x 40 x 4000 1.310.520 Thanh
35 6 x 50 x 3000 1.215.000 Thanh
36 6 x 50 x 4000 1.620.000 Thanh
37 6 x 60 x 3000 1.449.000 Thanh
38 6 x 60 x 4000 1.932.000 Thanh
39 6 x 80 x 3000 1.935.000 Thanh
40 6 x 80 x 4000 2.580.000 Thanh
41 6 x 100 x 3000 2.461.500 Thanh
42 6 x 100 x 4000 3.281.130 Thanh
43 6 x 200 x 4000 6.562.500 Thanh
44 8 x 20 x 3000 651.000 Thanh
45 8 x 20 x 4000 867.200 Thanh
46 8 x 25 x 3000 813.000 Thanh
47 8 x 25 x 4000 1.084.000 Thanh
48 8 x 30 x 3000 967.500 Thanh
49 8 x 30 x 4000 1.290.000 Thanh
50 8 x 40 x 3000 1.291.500 Thanh
51 8 x 40 x 4000 1.722.000 Thanh
52 8 x 50 x 3000 1.609.875 Thanh
53 8 x 50 x 4000 2.146.500 Thanh
54 8 x 60 x 3000 1.930.500 Thanh
55 8 x 60 x 4000 2.574.000 Thanh
56 8 x 80 x 3000 2.587.500 Thanh
57 8 x 80 x 4000 3.450.000 Thanh
58 8 x 100 x 3000 3.246.000 Thanh
59 8 x 100 x 4000 4.328.000 Thanh
60 10 x 20 x 3000 813.000 Thanh
61 10 x 20 x 4000 1.084.500 Thanh
62 10 x 25 x 4000 1.341.000 Thanh
63 10 x 30 x 3000 1.209.000 Thanh
64 10 x 30 x 4000 1.612.000 Thanh
65 10 x 40 x 3000 1.608.000 Thanh
66 10 x 40 x 4000 2.144.000 Thanh
67 10 x 50 x 3000 2.011.500 Thanh
68 10 x 50 x 4000 2.682.000 Thanh
69 10 x 60 x 3000 2.445.075 Thanh
70 10 x 60 x 4000 3.245.985 Thanh
71 10 x 80 x 3000 3.245.985 Thanh
72 10 x 80 x 4000 4.328.000 Thanh
73 10 x 100 x 3000 4.061.250 Thanh
74 10 x 100 x 4000 5.415.000 Thanh
75 10 x 120 x 3000 4.828.500 Thanh
76 10 x 120 x 4000 6.438.000 Thanh
77 10 x 150 x 3000 6.120.000 Thanh
78 10 x 150 x 4000 8.160.000 Thanh
79 12 x 100 x 3000 4.828.500 Thanh
80 12 x 100 x 4000 6.438.000 Thanh
81 15 x 100 x 3000 6.120.000 Thanh
82 15 x 100 x 4000 8.160.000 Thanh


Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 043.6611999

Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:

 

JIS

EN

ASTM

AS/NZ

TIS

Đồng thanh cái

3140

13601

B 187

1567

   408 –  1982 

 

Đặc tính cơ lý

Tiêu chuẩn

Độ cứng

Sức căng

Góc uốn

Dẫn điện ở 20oC

Lực kéo đứt (N/mm­­­­­­­­­2)

Độ giãn dài (%)

C1100

O

195 min

35 min

180

101 min

¼ H

215 - 275

25 min

180

101 min

½ H

245 - 315

15 min

90

101 min

H

275 min

-

-

101 min

 

 

 

Kích cỡ

Sản phẩm

Rộng (mm)

Dày (mm)

Đường kính (mm)

Thanh chữ nhật

9.53 –260

2.5 – 100

-

Thanh vuông

6.35 – 100

-

Thanh tròn và lục giác

 

4 – 100

 

Liên hệ:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: Mr Trà 043.6611999 - 094.5552288

Công ty Thép Gia Anh ( GAC )Cung cấp giải pháp, tư vấn chuyên sâu hệ thống chống mài mòn trong công nghiệp