Thanh Busbar Malaysia

Nhãn Hiệu:
Giá: 180.000₫
Vật Liệu:

Giới thiệu ngắn

Thông tin chung STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Ghi chú 1 4 x 20 x 3000 313.200 Thanh 2 4 x 20 x 4000 417.600 Thanh 3 4 x 25 x...
Tiếp nhận thông tin cập nhật về sản phẩm Vật liệu: (024) 36611999

Thông tin chung

STT Tên Giá bán (VNĐ) Đơn vị Ghi chú
1 4 x 20 x 3000 313.200 Thanh  
2 4 x 20 x 4000 417.600 Thanh  
3 4 x 25 x 3000 390.000 Thanh  
4 4 x 25 x 4000 520.000 Thanh  
5 4 x 30 x 3000 469.800 Thanh  
6 4 x 30 x 4000 626.400 Thanh  
7 4 x 40 x 3000 626.400 Thanh  
8 4 x 40 x 4000 835.200 Thanh  
9 4 x 50 x 3000 783.000 Thanh  
10 4 x 50 x 4000 1.044.000 Thanh  
11 5 x 15 x 3000 295.800 Thanh  
12 5 x 15 x 4000 394.400 Thanh  
13 5 x 20 x 3000 391.500 Thanh  
14 5 x 20 x 4000 522.000 Thanh  
15 5 x 25 x 3000 487.500 Thanh  
16 5 x 25 x 4000 650.000 Thanh  
17 5 x 30 x 3000 587.250 Thanh  
18 5 x 30 x 4000 783.000 Thanh  
19 5 x 40 x 4000 1.044.000 Thanh  
20 5 x 50 x 3000 974.400 Thanh  
21 5 x 50 x 4000 1.299.200 Thanh  
22 5 x 60 x 3000 1.174.500 Thanh  
23 5 x 60 x 4000 1.566.000 Thanh  
24 5 x 80 x 3000 1.554.400 Thanh  
25 5 x 80 x 4000 2.072.533 Thanh  
26 5 x 100 x 3000 1.944.450 Thanh  
27 5 x 100 x 4000 2.592.600 Thanh  
28 6 x 20 x 3000 469.800 Thanh  
29 6 x 20 x 4000 626.400 Thanh  
30 6 x 25 x 3000 582.900 Thanh  
31 6 x 25 x 4000 777.200 Thanh  
32 6 x 30 x 3000 713.400 Thanh  
33 6 x 30 x 4000 951.200 Thanh  
34 6 x 40 x 4000 1.266.836 Thanh  
35 6 x 50 x 3000 1.174.500 Thanh  
36 6 x 50 x 4000 1.566.000 Thanh  
37 6 x 60 x 3000 1.400.700 Thanh  
38 6 x 60 x 4000 1.867.600 Thanh  
39 6 x 80 x 3000 1.870.500 Thanh  
40 6 x 80 x 4000 2.494.000 Thanh  
41 6 x 100 x 3000 2.379.450 Thanh  
42 6 x 100 x 4000 3.171.759 Thanh  
43 6 x 200 x 4000 6.343.750 Thanh  
44 8 x 20 x 3000 629.300 Thanh  
45 8 x 20 x 4000 838.293 Thanh  
46 8 x 25 x 3000 785.900 Thanh  
47 8 x 25 x 4000 1.047.866 Thanh  
48 8 x 30 x 3000 935.250 Thanh  
49 8 x 30 x 4000 1.247.000 Thanh  
50 8 x 40 x 3000 1.248.450 Thanh  
51 8 x 40 x 4000 1.664.600 Thanh  
52 8 x 50 x 3000 1.556.213 Thanh  
53 8 x 50 x 4000 2.074.950 Thanh  
54 8 x 60 x 3000 1.866.150 Thanh  
55 8 x 60 x 4000 2.488.200 Thanh  
56 8 x 80 x 3000 2.501.250 Thanh  
57 8 x 80 x 4000 3.335.000 Thanh  
58 8 x 100 x 3000 3.137.800 Thanh  
59 8 x 100 x 4000 4.183.733 Thanh  
60 10 x 20 x 3000 785.900 Thanh  
61 10 x 20 x 4000 1.048.350 Thanh  
62 10 x 25 x 4000 1.296.300 Thanh  
63 10 x 30 x 3000 1.168.700 Thanh  
64 10 x 30 x 4000 1.558.267 Thanh  
65 10 x 40 x 3000 1.554.400 Thanh  
66 10 x 40 x 4000 2.072.533 Thanh  
67 10 x 50 x 3000 1.944.450 Thanh  
68 10 x 50 x 4000 2.592.600 Thanh  
69 10 x 60 x 3000 2.363.573 Thanh  
70 10 x 60 x 4000 3.137.786 Thanh  
71 10 x 80 x 3000 3.137.786 Thanh  
72 10 x 80 x 4000 4.183.733 Thanh  
73 10 x 100 x 3000 3.925.875 Thanh  
74 10 x 100 x 4000 5.234.500 Thanh  
75 10 x 120 x 3000 4.667.550 Thanh  
76 10 x 120 x 4000 6.223.400 Thanh  
77 10 x 150 x 3000 5.916.000 Thanh  
78 10 x 150 x 4000 7.888.000 Thanh  
79 12 x 100 x 3000 4.667.550 Thanh  
80 12 x 100 x 4000 6.223.400 Thanh  
81 15 x 100 x 3000 5.916.000 Thanh  
82 15 x 100 x 4000 7.888.000 Thanh  


Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 043.6611999 - 094.5552288

Thông tin chi tiết

Đồng thanh cái được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế sau:

 

JIS

EN

ASTM

AS/NZ

TIS

Đồng thanh cái

3140

13601

B 187

1567

   408 –  1982 

 

Đặc tính cơ lý

Tiêu chuẩn

Độ cứng

Sức căng

Góc uốn

Dẫn điện ở 20oC

Lực kéo đứt (N/mm­­­­­­­­­2)

Độ giãn dài (%)

C1100

O

195 min

35 min

180

101 min

¼ H

215 - 275

25 min

180

101 min

½ H

245 - 315

15 min

90

101 min

H

275 min

-

-

101 min

 

Kích cỡ

Sản phẩm

Rộng (mm)

Dày (mm)

Đường kính (mm)

Thanh chữ nhật

9.53 –260

2.5 – 100

-

Thanh vuông

6.35 – 100

-

Thanh tròn và lục giác

 

4 – 100

 

Ghi chú:
Các giá trên chưa bao gồm thuế GTGT.
Các giá trên chỉ dành để tham khảo.
Để biết giá cập nhật nhất, vui lòng liên hệ Bộ phận kinh doanh: 0243.6611999 - 094.5552288

Công ty Thép Gia Anh ( GAC )Cung cấp giải pháp, tư vấn chuyên sâu hệ thống chống mài mòn trong công nghiệp