Công nghiệp khai thác mỏ

Nhãn Hiệu:
Giá: Liên hệ
Vật Liệu:

Giới thiệu ngắn

Hàn đắp cứng gầu xúc; chế tạo bề mặt cứng cho sàng rung, máng chuyển liệu; đắp cứng vít tải Đắp cứng sàn xe chở quặng; hàn phục hồi răng bánh xích, đắp cứng răng gầu xúc
Tiếp nhận thông tin cập nhật về sản phẩm Vật liệu: (024) 36611999

Hàn đắp cứng gầu xúc; chế tạo bề mặt cứng cho sàng rung, máng chuyển liệu; đắp cứng vít tải

 

Đắp cứng sàn xe chở quặng; hàn phục hồi răng bánh xích, đắp cứng răng gầu xúc

Công ty Thép Gia Anh ( GAC )Cung cấp giải pháp, tư vấn chuyên sâu hệ thống chống mài mòn trong công nghiệp