Vật liệu chống mài mòn công nghiệp thép chịu mài mòn, thép cường lực cao,Đồng đỏ, đồng vàng

Thẻ alt của ảnh
Thẻ alt của ảnh
Thẻ alt của ảnh

Vật liệu thép

Vật liệu KALEBORN

Nhãn hiệu: KALENBORN
Giá: Liên hệ
Vật liệu: KALPROXY
Nhãn hiệu: KALENBORN
Giá: Liên hệ
Vật liệu: KALOCER
Nhãn hiệu: KALENBORN
Giá: Liên hệ
Vật liệu: KALCOR
Nhãn hiệu: KALENBORN
Giá: Liên hệ
Vật liệu: KALCRET
Nhãn hiệu: KALENBORN
Giá: Liên hệ
Vật liệu: ABRESIST

Các dự án tham gia

Vật liệu mài mòn